ข้อเสียของโต๊ะอาหารกระจกนิรภัย
- Jun 01, 2018 -

โต๊ะกระจกนิรภัยอาจมีอันตรายจากการระเบิดด้วยตัวเอง แม้ว่าโต๊ะทำด้วยวัสดุที่ทำด้วยอุณหภูมิจะแข็งและทนต่ออุณหภูมิ แต่ต้องเลือกโต๊ะกระจกที่ผ่านการรับรองและมีความแข็งแรงสูงเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุที่ร้อนก่อให้เกิดการเปิดโต๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กพยายามที่จะไม่เลือกแก้ว โต๊ะรับประทานอาหาร


Related Products