เก้าอี้หนังแท้ทำเอง
- Jun 01, 2018 -

เก้าอี้หนังส่วนใหญ่เหมาะสำหรับร้านอาหารกระโจมร้านอาหารจีนภัตตาคารชาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นต้นหลังจากนั้นร้านอาหารก็เป็นสถานที่สาธารณะ มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน คนที่มีคุณภาพแตกต่างกันยังมีและตอนนี้ Zhongmeide เฟอร์นิเจอร์ได้สร้างชุดของผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด หนังเทียมแบบเลียนแบบไม่แตกต่างจากผ้า แต่เป็นหนังแท้ซึ่งไม่เพียง แต่ทำพื้นผิวและความรู้สึกของผ้าเท่านั้น แต่ยังอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและทำความสะอาด

Related Products